बंद करे

हेल्पलाइन

प्रकार संपर्क
पुलिस कण्ट्रोल रूम  100
अग्नि शमन  101
महिला हेल्पलाइन 1090
आपदा परिचालन केंद्र 01364-233727
आपातकालीन चिकत्सा सेवा 102
एम्बुलेंस 108